Đồng hồ vạn năng FLuke 28 II Ex

  • ATEX được phê duyệt cho IIC (khí), Vùng 1 và 2 IIIC (bụi) và Vùng 21 và 22
  • Điện áp AC / DC lên đến 1000V
  • Dòng điện AC / DC lên đến 10A
  • Đo điện trở lên tới 50MΩ
  • Điện dung lên tới 9999
  • Tần số lên tới 199,99kHz
  • Nhiệt độ từ -200˚C đến 1090˚C (tùy thuộc vào cặp nhiệt điện)
  • Đo True RMS cho các giá trị AC