Đồng hồ vạn năng Fluke 116 HVAC Multimeter

  • Đo điện trở, đo thông mạch, tần số và điện dung
  • Min / Max / Average với các biến động tín hiệu ghi lại thời gian trôi qua
  • Thiết kế gọn nhẹ cho thao tác một tay
  • Tiêu chuẩn CAT III 600 V
  • Đo điện áp AC/DC 600V
  • Độ chính xác 0,5% + 2
  • Đo dòng điện 600µA
  • Độ chính xác: 1.5% + 3 (≤500Hz) / 2.5% + (>500Hz)