Camera nhiệt Fluke VT02

  • Phạm vi nhiệt độ 14 đến 482 ° F (-10 đến + 250 ° C)
  • ± 2 ° C hoặc ± 2% số đọc ở độ chính xác ° C
  • Trường nhìn 20 ° x 20 °
  • Hiệu chỉnh phát xạ trên màn hình
  • Máy phát điện gốm thủy điện không nung
  • Độ nhạy nhiệt (NETD) ≤250mK