Camera nhiệt Fluke TiS65

  • Phạm vi: -20 đến 550 ° C (từ4 đến 1022 ° F)
  • Độ phân giải không gian 2,4 mRad
  • Độ phân giải 50.700 (260 x 195) pixel
  • Tốc độ khung hình 30Hz
  • Trường nhìn 35,7 ° x 26,8 °
  • Tỷ lệ khoảng cách giữa các điểm là 417: 1
  • ± 2 ° C hoặc 2% (ở 25 ° C danh nghĩa, tùy theo giá trị nào lớn hơn)
  • Lấy nét thủ công, khoảng cách lấy nét tối thiểu 0,15 m (6 in)
Danh mục: