Camera nhiệt Fluke Ti10 Thermal Imager

  • Độ phân giải camera: 160 x 120
  • Dải nhiệt đo: -20 ° C đến +250 ° C
  • Độ chính xác: ± 5 ° C
  • Độ nhạy nhiệt: 0,2 ° C ở 30 ° C
  • Trường nhìn: 23 ° x 17 °
  • Màn hình độ phân giải 640 x 480