GOS 10,8 V-LI – máy nội soi công nghiệp GOS 10,8 V-LI

GOS 10,8 V-LI – máy nội soi công nghiệp GOS 10,8 V-LI

GOS 10,8 V-LI - máy nội soi công nghiệp GOS 10,8 V-LI
GOS 10,8 V-LI – máy nội soi công nghiệp GOS 10,8 V-LI

Tính năng máy máy nội soi công nghiệp GOS 10,8 V-LII :

Không có hiệu ứng nhớ: pin có thể được sạc bất kể trạng thái sạc bất cứ lúc nào, mà không làm tổn hại đến các bộ phận
Hock / Magnet / gương đính kèm cho tiện

Battery voltage 10.8 V
Display size 2.7 “
Diameter of camera head 17 mm
Length of camera cable 122 cm