Bosch D-tect 100 – máy do trong Tường

Bosch D-tect 100 – máy do trong Tường

Bosch D-tect 100 – máy do trong Tường
Bosch D-tect 100 – máy do trong Tường

Tính năng Bosch D-tect 100 – máy do trong Tường

Độ chính xác cao nhất và độ tin cậy tuyệt đối, kết quả giống nhau, ngay cả với các phép đo lặp đi lặp lại
Súc tích và dễ hiểu hiển thị với hướng dẫn vận hành dễ dàng
Thiết kế mạnh mẽ và bền để sử dụng trên các trang web xây dựng

Detectable materials Plastic pipes, cables of all kinds, ferrous/non-ferrous metals, wood, cavities
Max. measurement depth 100 mm
Accuracy ± 5 mm
Automatic deactivation facility, approx. 5 min
Power supply 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Unit of measurement cm
Weight, approx. 0.8 kg
Length 277 mm
Width 98 mm
Height 103 mm