Khúc xạ kế đo độ mặn – Tự động bù trừ nhiệt độ Master-S28α

Khúc xạ kế đo độ mặn – Tự động bù trừ nhiệt độ Master-S28α

Khúc xạ kế đo độ mặn - Tự động bù trừ nhiệt độ Master-S28α
Khúc xạ kế đo độ mặn – Tự động bù trừ nhiệt độ Master-S28α

Thông số kỹ thuật Khúc xạ kế đo độ mặn – Tự động bù trừ nhiệt độ Master-S28α:

Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật
– Khoảng đo độ mặn: 0.0…28.0%
– Vạch chia nhỏ nhất: 0.2%
– Độ chính xác: ±0.2%
– Độ lập lại: ±0.1%
– Bù trừ nhiệt độ: 100C …300C
– Kích thước: 3.3 x 3.3 x 20.4cm
– Trọng lượng: 100 gam
Cung cấp bao gồm:
+ Khúc xạ kế đo độ mặn model Master-S28 a
+ Hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng