Móc treo nam châm Fluke TPAK ToolPak ™

  • Giải quyết mọi vấn đề treo và định vị mà bạn có thể gặp phải
  • Tương thích với hầu hết các máy đo của Fluke
  • Cho phép bạn làm việc rảnh tay
Danh mục: