Móc treo máy đo từ tính Fluke TPAK

    • Giải quyết mọi vấn đề treo và định vị mà bạn có thể gặp phải
    • Đính kèm với hầu hết các mét Fluke
    • Cho phép bạn làm việc rảnh tay

     

    Danh mục: