Móc treo máy đo từ tính Fluke TPAK

  • Giải quyết mọi vấn đề treo và định vị mà bạn có thể gặp phải
  • Đính kèm với hầu hết các mét Fluke
  • Cho phép bạn làm việc rảnh tay

 

Danh mục: