Máy thử điện áp Fluke T+Pro

  • Phát hiện điện áp trực tiếp ngay cả khi pin chết
  • Thông báo có điện áp AC/DC bằng đèn báo
  • Cảnh báo bằng âm thanh khi đo AC/DC
  • Có khả năng tắt âm thanh đo trong môi trường yên tĩnh
  • Có chức năng rung để thuận tiện bảo vệ.
  • Màn hình LCD có đèn nền và chức năng giữ để xem dễ dàng hơn ở những khu vực khó kiểm tra
  • Thiết kế máy kiểm tra trạng thái rắn sẽ phát hiện điện áp ngay cả khi pin chết
  • Tiêu chuẩn an toàn CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Danh mục: