Máy test dây điện thoại Fluke TS® 54

  • TDR – tìm phép đo chiều dài cáp và xác định vị trí lỗi trên hầu như tất cả các loại cáp bao gồm dây dẫn xoắn, đồng trục và song song
  • Mực in – năm tông màu riêng biệt để phân biệt nhanh và dễ dàng giữa nhiều cặp dây
  • SmartTone® – rút ngắn các thay đổi cặp và âm chính xác để nhận dạng cặp chính xác
  • Chỉ báo dữ liệu – cảnh báo khi có dữ liệu trên dòng
  • Chỉ thị / đo điện áp – xác định các sự cố đường dây tiềm năng
  • Chỉ báo / dòng đo (mA) – xác minh đủ dòng