Máy phân tích năng lượng điện ba pha Fluke 435-II

  • Tóm tắt tình trạng chất lượng điện nâng cao—Lấy dữ liệu về tình trạng chất lượng điện tức thời theo thời gian thực để đưa ra quyết định bảo dưỡng tốt hơn
  • Thiết bị tính tổn hao năng lượng—Tính riêng chi phí tổn hao năng lượng do chất lượng điện kém
  • Đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong ngành điện—CAT III 1000 V / CAT IV 600 V