Máy phân tích độ rung Fluke 810

  • Phát hiện và chỉ rõ các lỗi cơ khí thường gặp (vòng bi, lệch trục, mất cân bằng, lỏng).
  • Tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự cố, hạn chế ngừng sản xuất đột ngột.
  • Kết quả dạng biểu đồ cho cái nhìn trực quan và dễ dàng tìm ra nguyên nhân lỗi
  • Máy có 4 thang đánh giá mức độ rung lắc dịch chuyển nghiêm trọng.
  • Máy sẽ đưa ra khuyến cáo để sửa chữa đúng
  • Báo cáo chẩn đoán chi tiết và sơ đồ quang phổ giúp xác nhận chất lượng dữ liệu và thu hẹp nguyên nhân gây lỗi.
  • Trợ giúp tích hợp theo từng trường hợp sẽ cung cấp các mẹo và hướng dẫn cho người mới sử dụng