Máy phân tích chất lượng điện Fluke 434-II

Phân tích các vấn đề về chất lượng điện, tính toán chi phí tổn hao năng lượng và ngăn chặn sự cố downtime

  • Đo điện năng
  • Đo chất lượng điện
  • Hiển thị dữ liệu dạng đồ thị
  • Đo chất lượng điện theo thời gian thực
  • Xem xu hướng xấu theo AutoTrend
  • Công nghệ phân tích tiên tiến nhất.
  • Tóm tắt tình trạng chất lượng điện nâng cao
  • Thiết bị tính tổn hao năng lượng