Máy phân tích chất lượng điện ba pha Fluke 437-II

  • Chụp dữ liệu PowerWave
  • Chụp dạng sóng
  • Chế độ tạm thời tự động
  • Phân tích tổn thất chi tiết
  • Phân tích mất cân đối
  • Đo cả ba pha và trung tính
  • Khắc phục sự cố thời gian thực