Máy phân tích cáp đồng DSX-8000

  • Kiểm tra nhận dạng cáp đồng, cáp sợi OLTS và OTDR
  • Phân tích hệ thống Wifi và Ethernet
  • Đo suy hao quang
  • Đo tốc độ nhanh các loại cáp Cat 6A và Class FA.
  • Giao diện cảm ứng