Máy phân tích ắc quy Fluke BT510

  • Đo nội trở ắc quy
  • Kiểm tra điện áp DC/AC
  • Kiểm tra dòng điện AC/DC
  • Kiểm tra điện áp gợn sóng, tần số và nhiệt độ của ắc quy
  • Kiểm tra theo chế độ đo trình tự
  • Kiểm tra các chuỗi ắc quy tự động và thủ công
  • Lưu dữ liệu tự động các dữ liệu như: điện áp, điện trở, nhiệt độ (cần đầu dò)
  • Ghi dữ liệu toàn diện
  • Tự động ghi lại quá trình kiểm tra để tải xuống và phân tích.