Máy kiểm tra lắp đặt đa năng FLuke 1663

  • Đo thông mạch các đầu vào L-N, N-PE
  • Kiểm tra RCD nhạy DC đều (Loại B)
  • Điện trở nối đất
  • Điện áp & tần số
  • Thiết bị kiểm tra phân cực dây dẫn, phát hiện các dây N bị đứt
  • Điện trở cách điện
  • Tính thông mạch & trở kháng
  • Đo các cuộn dây môtơ bằng kiểm tra thông mạch