Máy kiểm tra đường dây điện thoại Fluke TS® 52 PRO

  • Chỉ báo dữ liệu – cảnh báo khi có dữ liệu.
  • Chỉ báo điện áp – tính năng khắc phục sự cố để xác định các sự cố đường dây tiềm năng
  • Chỉ báo dòng điện (mA) – xác minh đủ dòng dòng điện
  • Caller-ID – xác minh dịch vụ là chức năng
  • Lấy số DTMF – Cách ly thiết bị tiền đề của khách hàng bị lỗi