Máy kiểm tra cài đặt đa năng Fluke 1654B

Đo điện áp AC: 500 V / ± (0,8% + 3 chữ số)
Kiểm tra thông mạch: 20, 200, 2000 / ± (1,5% + 3 chữ số)
Đo điện trở cách điện:
+ Điện áp thử nghiệm: 50, 100 , 250, 500, 1000 V
+ Dòng thử nghiệm: 1 mA ở 50 kΩ, 1 mA ở 100 kΩ, 1 mA ở 250 kΩ, 1 mA ở 500 kΩ, 1 mA ở 1000 kΩ
+ Phạm vi cách điện: 10 kΩ – 50 мΩ,
+ Độ chính xác: ± (3% + 3 chữ số)