Máy kiểm tra cài đặt đa năng Fluke 1652C

  • Kiểm tra nhanh và an toàn hơn
  • Kiểm tra ở 3 dải điện áp là 250 V, 500 V, 1000 V
  • Kiểm tra để đảm bảo dây lắp đặt đúng và an toàn theo tiêu chuẩn IEC 60364, HD 384
  • Màn hình kép thực hiện 2 phép đo cùng lúc
  • Tính năng dự đoán sự cố chạm đất PEFC
  • Kiểm tra đoản mạch, trở kháng vòng lặp được đo.
  • Đo dòng lớn mà không cần ngắt điện cho thiết bị RCD