Máy kiểm tra ánh sáng huỳnh quang Fluke 1000FLT

  • Kiểm tra tối đa 3000V đầu ra
  • Tần số kiểm tra 20 kHz
  • Dải điện áp đo 85 đến 400 V AC
  • Thiết kế bền bì, nhỏ gọn cầm tay
  • Thực hiện tất cả năm thử nghiệm ánh sáng thiết yếu trong vòng dưới 30 giây để xác định sự cố và xác minh hoạt động
  • Sống sót khi xử lý công việc, chống rơi vỡ 2m.