Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714B

Nhiệt độ hoạt động -10 ° C đến 50 ° C
Nhiệt độ bảo quản -30 ° C đến 60 ° C
Độ cao hoạt động 2.000 m
Độ cao lưu trữ 12.000 m