Máy hiệu chuẩn dòng điện Fluke 707

  • Cung cấp độ chính xác mA 0,015%
  • Dòng điện thế lên đến 28 V
  • Sử dụng pin 9 V

 

Danh mục: