Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 725

  • Bộ hiệu chuẩn trường mạnh mẽ, dễ sử dụng
  • Màn hình đo dễ đọc đồng thời hiển thị đầu vào và đầu ra
  • Đo độ chính xác cao