Máy hiện sóng Fluke MDA-550

  • Điện áp tối đa 1000V
  • Độ phân giải tối đa 1mV
  • Điện áp DC: ± (3% + 6 số)
  • Điện xoay chiều: 50Hz = ± (3% + 10 lần đếm)
  • Điện áp True-RMS
  • Xếp hạng 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
Danh mục: