Máy hiện sóng Fluke 190-062/S (2 kênh, 200 MHz)

  • Hai đầu vào cách ly điện
  • Xếp hạng an toàn CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
  • Mô hình băng thông 60 MHz
  • Độ phân giải 625 MS/s
  • Bộ nhớ cao 10000 bài độc cho mỗi kênh
  • Tích hợp đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 5000 chữ số lẻ
Danh mục: