Máy hiện sóng công nghiệp Fluke 124B/S

  • Ghi lại các dạng sóng lặp đi lặp lại lên đến 4 kHz
  • Dây kiểm tra bảo vệ cho các phép đo dao động, điện trở và thông mạch
  • Đo điện trở, thông mạch, diode và đo điện dung
  • Đo công suất (W, VA, VAR, PF, DPF, Hz)
  • Điện áp, dòng điện và sóng hài
  • Kiểm tra mạng công nghiệp với các kiểm tra lớp vật lý BusHealth so với các mức tham chiếu đã xác định
  • Lưu hoặc gọi lại dữ liệu và thiết lập công cụ