Máy ghi chất lượng điện năng 3 pha Fluke 1750

  • 4 điện áp & 5 kênh đầu vào dòng điện
  • Điện áp dòng AC1000V RMS ± 10% trong phạm vi
  • Điện áp dòng DC 1000V + 10% trong phạm vi
  • Dải đo tần số 42,5 đến 69Hz
  • Phạm vi đo hệ số công suất 0,00 đến 1,00
  • Thời gian ghi tối đa 31 ngày