Máy ghi chất lượng điện ba pha Fluke 1750/B

  • Đo điện áp, dòng điện, công suất, sóng hài, nhấp nháy
  • Giao diện trực quan
  • Kết nối PC
  • Chụp dạng sóng 5 MHz, 8000 Vpk
  • Đo mọi tham số Điện áp và dòng điện trên ba pha, trung tính và nối đất