Máy ghi chất lượng điện áp Fluke VR1710

  • Phân tích thống kê sự kiện điện áp
  • Bao gồm gói phần mềm PowerLog
  • Ghi lại xu hướng điện áp, hiện tượng sụt giảm và chất lượng điện nhanh chóng
  • Dễ dàng xác định nguyên nhân cốt lõi của sự cố điện áp một pha
  • Cực kỳ dễ sử dụng
  • Cắm trực tiếp vào ổ cắm điện và ghi dữ liệu
  • Ghi giá trị liên tục để không có gián đoạn