Máy ghi chất lượng điện 3 pha Fluke 1750-TF

  • Đánh giá chính xác điện áp, dòng điện, công suất, sóng hài
  • Cấu hình nhanh và đáng tin cậy
  • Thiết lập ngưỡng miễn phí
  • Phần mềm phân tích trực quan
  • Đo mọi tham số điện áp, dòng điện 3 pha, trung tính, nối đất