Máy đo phóng xạ Fluke 481 (Phát hiện phóng xạ tia Beta, Gamma)

  • Phát hiện liều da (hạt beta) và liều sâu (gamma) và phóng xạ tia X
  • Yêu cầu không điều chỉnh; quy trình hai nút đơn giản
  • Cung cấp kịp thời đọc, giá trị chính xác thông qua khả năng autoranging
  • Dễ dàng nhìn thấy bên trong rơ moóc xe tải và các tình huống ánh sáng yếu khác với đèn nền tự động
  • Hoạt động đáng tin cậy bên trong hoặc bên ngoài nhờ vỏ kín
  • Chính xác hơn 30% so với các đồng hồ có sẵn khác
Danh mục: