Máy đo pH Hanna HI98128 (Đo nhiệt độ)

    • Đo nồng độ pH chất lỏng
    • Độ phân giải 0,1
    • Tốc độ đo cực nhanh