Máy đo nhiệt độ Fluke 53 II

  • Dải đo nhiệt độ từ -100 tới 1767 Độ C.
  • Độ chính xác: 0,05% + 0,3°C
  • 1 kênh đầu vào
  • Ghi dữ liệu MIN / MAX / AVG
  • Chức năng bù nhiệt tăng độ chính xác.
  • Các biện pháp J, K, T, R, S, N và E-type, cho tổng cộng 7 loại cặp nhiệt điện