Máy đo nhiệt độ Fluke 51II

  • Vỏ chống va đập
  • Một đầu dò cặp nhiệt tròn 80PK-1
  • Đồng hồ thời gian tương đối ở MIN, MAX và AVG cung cấp tham chiếu thời gian cho các sự kiện quan trọng
  • Chức năng bù trừ điện tử cho phép bù các lỗi của cặp nhiệt để tăng tối đa độ chính xác tổng thể
  • Đo các loại cặp nhiệt J, K, T và E
  • Giá trị đọc ở ºC, ºF hoặc Kelvin (K)