Máy đo độ rung Fluke 805

  • Thiết kế cảm biến sáng tạo giúp giảm thiểu các biến thể đo lường do góc thiết bị hoặc áp lực tiếp xúc gây ra
  • Chất lượng dữ liệu nhất quán ở cả dải tần số thấp và cao
  • Quy mô bốn cấp cho biết mức độ nghiêm trọng của các vấn đề đối với tình trạng rung và độ rung tổng thể
  • Dữ liệu có thể xuất qua USB
  • Xu hướng trong Microsoft® Excel sử dụng các mẫu dựng sẵn
  • Đo rung tổng thể (10 Hz đến 1.000 Hz) cho các đơn vị tăng tốc, vận tốc và chuyển vị của phép đo cho nhiều loại máy
  • Crest Factor + cung cấp đánh giá ổ trục đáng tin cậy bằng cách sử dụng các chỉ số đo cảm biến trực tiếp từ 4000 Hz đến 20.000 Hz
Danh mục: