Máy đo điện trở cách điện Fluke 1587 FC

  • Thiết bị an toàn là trên hết
  • Thực hiện việc theo dõi các phép đo kiểm tra của bạn từ xa.
  • Tự động tắt để tiết kiệm pin