Máy đo điện trở cách điện Fluke 1555 FC

  • Màn hình LCD kỹ thuật số / analog lớn để xem dễ dàng
  • Đo điện dung và dòng rò
  • Chức năng dốc để kiểm tra sự cố
  • Đo điện trở lên đến 2TΩ
  • Cài đặt hẹn giờ lên tới 99 phút để kiểm tra thời gian