Máy đo dao động Fluke 190-202 (2 kênh, băng thông 200 MHz)

  • Đo Vdc, Vac, Vac + dc, điện trở, đo thông mạch và diode
  • Đo nhiệt độ với đầu dò phù hợp
  • Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP51
  • Mạch điện áp / quá tải
  • Đo thời gian tín hiệu và các vấn đề đồng bộ hóa
  • Sự suy giảm / trở kháng đầu vào không khớp
  • Tín hiệu dao động / lệch
Danh mục: