Máy đo cường độ âm thanh Fluke 945

  • Phạm vi đo từ 30-130 dB
  • Độ chính xác ±1,5 dB
  • Màn hình LCD dễ nhìn
  • Tai nghe tụ điện 0,5 inch
  • Lưu trữ dữ liệu
  • Tối đa/Tối thiểu
  • Phạm vi trọng số tần số: A, C
Danh mục: