Máy đo chất lượng không khí Fluke 975V với đầu đo lưu lượng

  • Phạm vi nhiệt độ: -5 đến 122 ° F (-20 đến 50 ° C)
  • Dải độ ẩm đo:10 đến 90% rh
  • Dải đo: 0,50 đến 3000fpm
  • Vận tốc không khí 0,25 đến 15m / giây
  • Dải đo CO2 0 đến 5000ppm
  • Dải đỏ CO 0 đến 500ppm
  • Đo nhiệt độ bầu ướt và điểm sương
  • Tính năng hiệu chuẩn trường CO2 & CO
Danh mục: