Máy đếm hạt bụi Fluke 985

  • Xác nhận an ninh khi cần thiết
  • Thiết bị luôn sẵn sàng để đi khi cần thiết
  • Phạm vi kích thước hạt của 0,3-10,0 mm

   

   

  Danh mục: