Máy bơm áp lực Fluke 700 PMP

  • Điều chỉnh thể tích chính xác Vernier để điều chỉnh áp suất
  • Cung cấp áp lực lên tới 150 psi / 1000 kPa
  • Đường kính thân: 1,5 inch (3,8 cm), Chiều dài: 8,5 (21,6 cm) se; 11,5 (29,2 cm)
  • Trọng lượng: chỉ 5 pound (226 gram)
Danh mục: