Máy ảnh nhiệt Fluke TiS45

  • Độ phân giải 160 x 120
  • Lấy nét thủ công.
  • Dải đo -20 ° C đến 350 ° C
  • Độ nhạy nhiệt: ≤0.09 °C @ 30
  • Độ phân giải không gian IFOV: 3.9 mRad
  • Chụp ảnh tối ưu từ gần 0,15m (6in)

 

Danh mục: