Máy ảnh nhiệt Fluke TiS20

  • Dải đo nhiệt độ: -20 °C đến +350 °C
  • Độ chính xác: ± 2 °C hoặc 2%
  • Độ phân giải không gian IFOV:5,2 mRad
  • Độ nhạy nhiệt: ≤0,10 °C ở nhiệt độ mục tiêu 30 °C (100 mK)
  • Trường nhìn: 35,7 ° x 26,8 °
  • Kết nối Fluke Connect
  • Công nghệ trộn ảnh IR-Fusion

 

Danh mục: