Máy ảnh nhiệt Fluke TiR4

Phạm vi nhiệt độ hiệu chuẩn -20 ° C đến 100 ° C (-4 ° F đến 212 ° F)
X quang đầy đủ 76.800 pixel hiệu chỉnh
Sự chính xác ± 2 ° C hoặc 2%
Điều chỉnh độ phát xạ 0,1 đến 1,0 (gia tăng 0,01)