Máy ảnh nhiệt Fluke TiR29

LCD 3,6 “(640×480)
280 x 210
-20 … 150 ° C
± 2% hoặc ± 2 ° C