Máy ảnh nhiệt Fluke Ti27 (-20 °C đến +600 °C)

  • Độ phân giải: 240 x 180 pixel
  • Dải nhiệt đo: -20 °C đến +600 °C
  • Độ chính xác: ± 2 °C hoặc 2 %
  • Độ nhạy nhiệt: ≤ 0,05 °C
  • IFOV (độ phân giải không gian):1,67 mRad
  • Có thể tuỳ chọn loại ống kính